Personel yetkilisi

Personel yetkisi, bölüm yöneticilerine tavsiye ve diğer hizmetlerin sağlanmasıdır. Personel pozisyonlarının örnekleri muhasebe, finans, satın alma, yönetim bilgi sistemleri ve vergilendirmedir. Bu personel pozisyonlarındaki kişiler, hat işlevlerine (üretim ve satış gibi) yardımcı olma yetkisine sahiptir, ancak bunlar üzerinde herhangi bir yetkiye sahip değildir. Personel yetkisine bir örnek olarak, maliyet muhasebecisi, satış müdürüne hangi ürünlerin en yüksek marjlara sahip olduğu konusunda tavsiyede bulunur ve bu nedenle satılacak en değerli ürünlerdir.