Aşırı uygulanan ek yük

Üretilen birimlere tahsis edilen fabrika genel masraflarının toplam miktarı, o dönemde fiilen ortaya çıkandan daha fazla genel masraf oluşturduğunda, aşırı uygulanan genel gider oluşur. Bu genellikle bir işletme, bir işletmenin maruz kalması muhtemel ortalama fabrika ek yükü miktarına ve üretilen ortalama birim sayısına dayanan bir standart uzun vadeli genel gider oranı kullandığında gerçekleşir. Bazı dönemlerde, üretilen birim sayısı beklenenden daha fazla olacak veya fiili fabrika genel giderleri beklenenden daha düşük olacaktır. Bu durumlarda, standart bir genel gider oranının kullanılması, genel giderlerin fazla uygulanmasına neden olacaktır.

Uzun vadede, standart bir genel gider oranının kullanılması, genel giderlerin fazla uygulandığı bazı aylarda ve yetersiz uygulandığı bazı aylarla sonuçlanmalıdır. Bununla birlikte, ortalama olarak, uygulanan genel masraf miktarı, maruz kalınan fiili genel masraf miktarı ile yaklaşık olarak eşleşmelidir.