Bilanço nasıl hazırlanır

Bilanço, mali tablolar içindeki üç rapordan biridir. Bir bilanço hazırlamak için izlenecek birkaç adım vardır. Bunu yapmak için önerilen yaklaşım aşağıdaki gibidir:

 1. Deneme bakiyesini yazdırın . Deneme bakiyesi, herhangi bir muhasebe yazılım paketindeki standart bir rapordur. Manuel bir sistem kullanıyorsanız, her genel muhasebe hesabındaki bitiş bakiyesini bir elektronik tabloya aktararak deneme bakiyesini oluşturun.

 2. Deneme dengesini ayarlayın . Bilançonun ilgili muhasebe çerçevesi (GAAP veya IFRS gibi) ile uyumlu olmasını sağlamak için genellikle ön deneme bakiyesini ayarlamak gerekir. Deneme bakiyesini değiştirmek için düzenleme girişlerini kullanıyoruz. Denetçilerin neden yapıldığını belirleyebilmesi için her bir düzeltme girişi kapsamlı bir şekilde belgelenmelidir.

 3. Tüm gelir ve gider hesaplarını ortadan kaldırın . Deneme bakiyesi, gelir, gider, kazanç, zarar, varlık, borç ve özkaynak hesaplarından oluşur. Varlıklar, borçlar ve özsermaye dışındaki tüm hesapları deneme bakiyesinden çıkarın. Bu arada, çıkarılmış hesaplar gelir tablosunu oluşturmak için kullanılır.

 4. Kalan hesapları toplayın . Bilançodaki satır öğeleri genellikle deneme bakiyesindeki satır öğelerinden çok daha azdır, bu nedenle deneme bakiyesi satır öğelerini bilançoda kullanılanlarla toplayın. Örneğin, deneme bakiyesinde tek bir "nakit" bilanço kaleminde toplanması gereken birden çok kasa hesabı olabilir. Bilançoda kullanılan tipik münferit kalemler şunlardır:

  • Nakit

  • Alacak hesapları

  • Envanter

  • Sabit varlıklar

  • Diğer varlıklar

  • Ödenebilir hesaplar

  • Tahakkuk eden borçlar

  • Borç

  • Diğer yükümlülükler

  • Hisse senedi

  • Dağıtılmamış karlar

 5. Bilançoyu çapraz kontrol edin . Bilançoda gösterilen tüm varlıklar için toplamın, tüm borç ve hisse senedi hesaplarının toplamına eşit olduğunu doğrulayın.

 6. İstenilen bilanço formatında sunun . Ortaya çıkan bilançoyu sunum için gereken formatta yeniden yazın. Örneğin, işletmenin birden çok tarih itibariyle mali durumunun raporda yan yana listelendiği karşılaştırmalı biçimde olabilir.