Bilet toplama

Bir toplama bileti, bir depodan gönderilecek öğeleri toplamak için kullanılan bir listedir. Bilet, ürün numarası ve ürün açıklamasının yanı sıra depolanacağı bölmenin konum kodunu, çekilecek miktarı ve müşteri sipariş numarasını içerir. Bilet üzerinde, gerçekte alınan birimlerin sayısını yazmak için de boşluk vardır. Biletler genellikle depo personelinin seyahat süresini en aza indiren bir sırayla düzenlenir.

Biletler, depo personelinin depoda taşıdığı mobil bilgisayarlarda görünen ve bir sonraki toplama işlemi için nereye gideceklerini yönlendiren elektronik kayıtlar olarak düzenlenebilir.

Bilet toplama, müşteri siparişleri için envanterin mümkün olan en verimli şekilde seçilmesini organize etmek için kullanışlıdır.