Önlem

Karşılık, bir işletmenin, giderin tam tutarı hakkında kesin bilgi sahibi olmadan önce muhasebeleştirmeyi seçtiği gider tutarıdır. Örneğin, bir işletme rutin olarak şüpheli alacaklar, satış ödenekleri ve envanterin eskimesi için karşılıkları kaydeder. İlgili yükümlülüğün ortaya çıkması muhtemel olduğunda ve gider tutarı makul bir şekilde tahmin edilebiliyorsa, karşılık gider olarak muhasebeleştirilmelidir.

Bir karşılık, genellikle bilançoda cari borç olarak sınıflandırılan bir borç hesabına kaydedilir. Muhasebe personeli, ayarlanması gerekip gerekmediğini görmek için tüm tanınan hükümlerin durumunu düzenli olarak gözden geçirmelidir.