Yıllık amortisman

Yıllık amortisman, amortismanın bir duran varlığa tahakkuk ettirildiği standart yıllık orandır. Doğrusal yöntem kullanılırsa, bu oran yıldan yıla tutarlıdır. Hızlandırılmış bir yöntem kullanılırsa, yıllık amortisman erken aniden yükselecek ve daha sonraki yıllarda azalacaktır. Yıllık amortismanın sonucu, sabit varlıkların defter değerlerinin zaman içinde kademeli olarak azalmasıdır.