Envanter

Envanter, işin olağan akışı içinde satılması amaçlanan bir varlıktır. Envanter hemen satışa hazır olmayabilir. Envanter öğeleri aşağıdaki üç kategoriden birine girebilir:

  • Olağan iş akışı içerisinde satış için tutulan; veya
  • Yani satış için üretilme sürecindedir; veya
  • Üretim sürecinde tüketime yönelik malzemeler veya sarf malzemeleri.

Bu varlık sınıflandırması, yeniden satış için satın alınan ve tutulan öğeleri içerir. Hizmetler söz konusu olduğunda, envanter, ilgili hasılatın henüz muhasebeleştirilmemiş olduğu bir hizmetin maliyetleri olabilir.

Muhasebede, envanter tipik olarak üç kategoriye ayrılır:

  • Ham maddeler . Mamul ürünlerin üretiminde tüketilmesi amaçlanan malzemeleri içerir.
  • Devam eden çalışma . Üretim sürecinin ortasında olan ve henüz müşterilere satışa hazır durumda olmayan öğeleri içerir.
  • Mamul mallar . Müşterilere satılmaya hazır malları içerir. Ürünlerin satılmaya hazır durumda tedarikçilerden satın alındığı perakende ortamında mal olarak adlandırılabilir.

Envanter, genellikle bir yıl içinde tasfiye edildiği için genellikle kısa vadeli bir varlık olarak sınıflandırılır.