Önlenebilir maliyet

Önlenebilir bir maliyet, bir faaliyete girmemek veya artık gerçekleştirmemekle ortadan kaldırılabilecek bir maliyettir. Örneğin, bir üretim hattını kapatmayı seçerseniz, o zaman içinde bulunduğu binanın maliyeti artık önlenebilir bir maliyettir, çünkü binayı satabilirsiniz. Önlenebilir maliyet kavramı, maliyet azaltma faaliyetlerinde bulunurken çok önemlidir.

Uzun vadede, tüm maliyetlerden kaçınılabilir. Örneğin, karar verme süresi 30 yıldan fazla ise 30 yıllık bir kira kontratından kaçınılabilir. Kısa vadede, kiralamalar veya çevresel temizlik yükümlülükleri gibi yasal olarak zorunlu veya hükümetin zorunlu kıldığı maliyetler önlenebilir maliyetler değildir.

Genel olarak, değişken bir maliyet önlenebilir bir maliyet olarak kabul edilirken, sabit bir maliyet önlenebilir bir maliyet olarak kabul edilmez. Çok kısa vadede, birçok maliyetin sabit olduğu ve bu nedenle kaçınılmaz olduğu kabul edilir.

Risk yönetimi perspektifinden bakıldığında, bir işletmenin maliyet yapısını periyodik olarak gözden geçirmek ve mümkün olduğunca çok maliyeti kaçınılmazdan kaçınılabilir kategoriye kaydırmaya çalışmak yararlıdır; bu, işletmenin bir gelir sıkıntısı çekmesi ve masraflarını kısması gerekir. Örneğin, bir kira sözleşmesi daha kısa bir vadede yenilenebilir, böylece yönetim, ilgili gideri daha önce olduğundan daha kısa bir süre içinde iptal etme seçeneğine sahip olur. Örnekte belirtildiği gibi, önlenebilir maliyetlerle başa çıkmaya yönelik genel stratejik yaklaşım, planlanan harcamalar için daha kısa süreler taahhüt etmektir.

Benzer Terimler

Kaçınılabilir bir maliyet aynı zamanda kaçınılabilir maliyet olarak da adlandırılır.