Varlıkların nakit getirisi

Varlıkların nakit getirisi, bir varlık grubuna sahip olmanın sonucu olarak ayrılan orantılı net nakit miktarını ölçer. Ölçü, analistler tarafından aynı sektördeki işletmelerin performansını karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılır, çünkü birinin nakit akış rakamını şaşırtması çok zordur. Bu nedenle, oran, bir sektördeki varlık performansının oldukça güvenilir ve karşılaştırılabilir bir ölçüsüdür. Varlıkların yüksek bir nakit getirisi yüzdesi, özellikle varlığın yoğun olduğu bir ortamda (herhangi bir imalat endüstrisi gibi), ek varlıkları korumak, güncellemek ve bunlara yatırım yapmak için nakit gerekli olduğu durumlarda gereklidir. Ölçü genellikle bir işletmenin tamamı için toplu olarak elde edilir, bu durumda hesaplama:

Faaliyetlerden nakit akışı ÷ Toplam ortalama varlıklar = Varlıkların nakit getirisi

Hesaplamada operasyonlardan kaynaklanan nakit akışı rakamları nakit akış tablosundan gelir. Payda, yalnızca sabit varlıkları değil, bilançoda belirtilen tüm varlıkları içerir.

Varlıkların nakit getirisi, bazen tahakkuk esasına göre muhasebenin kullanıldığı durumlarda olabileceği gibi, nakit akışları ile raporlanan net gelir arasında dikkate değer bir fark olduğunda özellikle değerlidir. Bu durumda, toplam varlıkların getirisini hesaplamak yanıltıcı olabilir, bu nedenle net gelir rakamı yerine nakit akışı kullanılır.