Ürün düzeyinde etkinlik

Ürün düzeyinde etkinlik, belirli bir ürün veya etkinliği desteklemek için gerçekleştirilen bir eylemdir. Bu eylemler, bir ürünle ilişkili üretim miktarı veya hizmet hacmine bakılmaksızın gerçekleştirilir. Ürün düzeyindeki etkinliklere örnekler:

  • Bir ürün için ürün yöneticisinin maliyeti

  • Bir ürünü tasarlamanın maliyeti

  • Ürün ambalajı tasarlama maliyeti

  • Mühendislik değişiklik emri vermenin maliyeti

  • Bir ürünün reklamını yapmanın maliyeti

Faaliyet tabanlı bir maliyetlendirme sistemindeki maliyet hiyerarşisi içinde, ürün düzeyindeki etkinlikler, aşağıdaki hiyerarşi listesinde belirtildiği gibi ortaya yakın konumlandırılır:

  1. Birim düzeyinde faaliyetler

  2. Toplu düzeydeki etkinlikler

  3. Ürün düzeyindeki etkinlikler

  4. Tesis düzeyindeki etkinlikler