Satış ödenmemiş gün hesaplaması

Ödenmemiş satış günleri (DSO), alacakların tahsil edilmeden önce ödenmemiş durumda kaldığı ortalama gün sayısıdır. Müşterilere kredi sağlamada bir şirketin kredi ve tahsilat çabalarının etkinliğini ve ayrıca onlardan tahsil etme kabiliyetini belirlemek için kullanılır. Bireysel müşteri düzeyinde ölçüldüğünde, müşteri faturaları ödemeden önceki süreyi uzatmaya çalışacağından, bir müşterinin nakit akışı sorunları yaşadığını gösterebilir. Ölçüm, alacaklara yatırılan yaklaşık nakit miktarını izlemek için dahili olarak kullanılabilir.

Rakam, sektöre ve temel ödeme koşullarına göre önemli ölçüde değiştiğinden, mükemmel veya zayıf alacak yönetimini temsil eden kesin bir satış günü sayısı yoktur. Genel olarak, izin verilen standart koşullardan% 25 daha fazla bir rakam, bir iyileştirme fırsatı sunabilir. Tersine, verilen ödeme koşullarına çok yakın bir günlük satış ödenmemiş rakamı, muhtemelen bir şirketin kredi politikasının çok sıkı olduğunu gösterir.

Satışların ödenmemiş günlerinin formülü şöyledir:

(Alacak hesapları ÷ Yıllık gelir) × Yıldaki gün sayısı

DSO hesaplamasına örnek olarak, bir şirketin ortalama alacak bakiyesi 200.000 $ ve yıllık satışları 1.200.000 $ ise, DSO rakamı şöyledir:

(200.000 $ Alacak hesapları ÷ 1.200.000 $ Yıllık gelir) × 365 Gün

= 60,8 Gün ödenmemiş satış

Hesaplama, şirketin tipik bir faturayı tahsil etmek için 60,8 güne ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Olağanüstü satış günlerini kullanmanın etkili bir yolu, onu her ay bir trend çizgisinde izlemektir. Bunu yapmak, kuruluşun müşterilerinden tahsilat yapma becerisindeki değişiklikleri gösterir. Bir işletme oldukça sezonluksa, bir değişiklik, ölçümü önceki yılın aynı ayına ait aynı metrikle karşılaştırmaktır; bu, karşılaştırma için daha makul bir temel sağlar.

Bu ölçüm nasıl kullanılırsa kullanılsın, genellikle çok sayıda ödenmemiş faturadan derlendiğini ve bu nedenle belirli bir faturanın tahsil edilebilirliği hakkında hiçbir fikir vermediğini unutmayın. Bu nedenle, yaşlı alacak hesapları raporu ve tahsilat personelinin tahsilat notlarının devam eden bir incelemesi ile desteklenmelidir.

DSO, bir edinen için faydalı bir ölçüm olabilir. Firmaları satın almak ve ardından kredi ve tahsilat faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla, alışılmadık derecede yüksek DSO rakamlarına sahip işletmeleri arayabilir. Bunu yaparak, iktisap edilenlerden işletme sermayesinin bir kısmını çıkarabilir ve böylece ilk edinim maliyetinin miktarını azaltabilirler.