Dahili belge

Dahili belge, bir işletme içinde oluşturulan ve saklanan bir kayıttır. Belge, organizasyonun süreçlerini desteklemek için kullanılır. Dahili belgelerin örnekleri şunlardır:

  • Çalışan zaman kartları ve zaman çizelgeleri

  • Üretim planları

  • Satın alma talepleri

  • Raporları almak

  • Satış siparişleri

  • Hurda yetkileri

Dahili belgeler dış taraflarla paylaşılmaz. Bir denetçi bir kuruluşun kitaplarını incelerken, dahili belgelere çok az güvenilir, çünkü bunlar dahili olarak yaratılır ve bu nedenle uydurma veya üçüncü şahıslardan elde edilen belgelerden daha fazla değişiklik yapma olasılığı daha yüksektir.