Tespit riski tanımı

Tespit riski, denetçinin bir müşterinin finansal tablolarında denetim prosedürleri yoluyla önemli bir yanlışlık tespit edememe olasılığıdır. Bu, özellikle bireysel olarak önemsiz olan ancak bir araya getirildiğinde önemli olan birkaç yanlışlık olduğunda olasıdır. Sonuç, bir denetçinin, böyle bir hata gerçekten mevcut olduğunda finansal tablolarda önemli bir yanlışlık olmadığı sonucuna varması ve bu durumun hatalı olarak olumlu bir denetim görüşünün yayınlanmasına yol açmasıdır.

Denetçi, tespit riskinin yönetilmesinden sorumludur. Tespit riskinin seviyesi, ek maddi doğruluk testleri yapılarak ve en deneyimli personelin bir denetime atanmasıyla azaltılabilir. Uygulanabilecek testlerin örnekleri, sınıflandırma testi, tamlık testi, oluşum testi ve değerleme testidir. Denetim prosedürleri her ticari işlemi kapsamlı bir şekilde incelemediğinden, bunun yerine bu işlemlerin yalnızca bir örneklemini gözden geçirdiğinden, denetimde her zaman bir miktar tespit riski olacaktır.

Tespit, denetim riskini oluşturan üç risk unsurundan biridir - bu, uygun olmayan bir denetim görüşünün yayınlanması riskidir. Diğer iki unsur, içsel risk ve kontrol riskidir.