Risk iadesi takas

Risk-getiri ödünleşimi, bir yatırımdan elde edilecek getiri düzeyinin risk düzeyi arttıkça artması gerektiği kavramıdır. Tersine, bu, yatırımcıların yüksek dereceli şirket veya devlet tahvilleri gibi düşük risk seviyesine sahip yatırımlar için yüksek bir fiyat ödeme olasılığının daha düşük olacağı anlamına gelir. Farklı yatırımcılar, kabul etmeye istekli oldukları risk seviyesi için farklı toleranslara sahip olacaklar, böylece bazıları, yatırımı kaybetme riski düşük olduğundan, düşük getirili yatırımlara kolayca yatırım yapacaklardır. Diğerlerinin risk toleransı daha yüksektir ve bu nedenle, yatırımlarını kaybetme riskine rağmen daha yüksek getiri elde etmek için daha riskli yatırımlar satın alırlar. Bazı yatırımcılar, daha dengeli bir risk-getiri değiş tokuşu elde etme umuduyla düşük riskli, düşük getirili yatırımlar ve daha yüksek riskli, daha yüksek getirili yatırımlardan oluşan bir portföy geliştirir.