Satın alma iadeleri ve ödenekleri tanımı

Satın alma iadeleri ve tahsisatları, periyodik bir envanter sisteminde satın alma hesabı ile eşleştirilen ve mahsup eden bir hesaptır. Hesap, tedarikçilere iade edilen ürünler için satın alımlardan kesintilerin yanı sıra, iade edilmeyen mallar için tedarikçilerin izin verdiği kesintileri içerir. Bu kontra hesap, yapılan toplam satın alma miktarını azaltır ve bu nedenle, son stok bakiyesini de azaltır.