Geriye dönük uygulama

Geriye dönük bir uygulama, yeni bir muhasebe ilkesinin, bu ilke her zaman uygulanmış gibi uygulanmasıdır. Kavram, birden çok döneme ait mali tablolar sunulurken kullanılır. Muhasebe ilkelerinin geriye dönük olarak uygulanmasıyla, çok dönemli mali tablolardaki bilgiler daha karşılaştırılabilir hale gelir.