Orantılı

Orantılı hale getirmek, mantıksal bir tahsis temeli kullanarak bir şeyi atamak anlamına gelir. Kavram genellikle muhasebede kullanılmaktadır. Örneğin, bir hizmet faturası, her birindeki personel sayısına göre bir şirketteki her departmanla orantılıdır. Veya, sorumluluk sigortasının maliyeti, satışlarına göre bir kuruluşun tüm ürün gruplarına orantılıdır.