Özel gelir fonu

Özel gelir fonu, bir devlet kurumu içinde, fon kullanımının kısıtlandığı belirli gelir kaynaklarından elde edilen gelirleri kaydetmek için kullanılan bir fondur. Özel gelir fonlarının örnekleri parkların, kütüphanelerin, okulların ve atık su yönetiminin finansmanı için kullanılan fonlardır. Özel bir gelir fonunun kullanılması, özel amaçlı faaliyetlerle ilgili nakit girişlerini ve çıkışlarını izlemeyi kolaylaştırır.