Crossfoot

Çapraz ayak, bir defterdeki sütun toplamlarının bir özetidir. Çapraz çekimin amacı, tüm sütun toplamlarının genel toplamı özetlemesini sağlamaktır. Değilse, sütun toplamlarında veya genel toplamda düzeltilmesi gereken bir hata vardır. Bu, raporların doğru bir şekilde özetlenmesini sağlamak için denetçinin temel bir aracıdır.

Kavram, yeni tasarlanmış bir raporun beklendiği gibi çalıştığını manuel olarak doğrularken de kullanılır. Çapraz çekim, bir rapordaki otomatik toplama işlevlerinin beklendiği gibi çalıştığını doğrular.