Lapse

Gecikme, bir tarafın zamanın geçmesi veya eylemsizlik nedeniyle bir hakkın veya ayrıcalığın sona ermesidir. Örneğin, bir sigorta poliçesinin sağladığı teminat, poliçe sahibi poliçeyi uzun bir süre yenilemek için ödeme yapmadığı için sona erer. Veya bir yıllık garanti süresi dolduktan sonra bir garanti geçersiz olur. Başka bir örnek olarak, bir hisse senedi opsiyonu, sahibi opsiyonu sona erme tarihine kadar kullanırsa geçersiz olur. Bazı sözleşmeler, sona ermeden önce bir ödemesiz dönem sağlar ve sözleşme sahibine, düzenleme şartlarını yerine getirmesi için ek süre sağlar.