Finansal bilgi sistemi

Bir finansal bilgi sistemi, genellikle bilgisayar ortamındaki bilgilerin toplanması ve yorumlanması için organize bir yaklaşımdır. İyi işleyen bir finansal bilgi sistemi, bir işletme için çok önemlidir, çünkü yöneticiler, organizasyonu nasıl yöneteceklerine dair kararlar almak için ortaya çıkan bilgilere ihtiyaç duyar. Bu sistem, aşağıdakiler dahil birçok şekilde kullanılabilir:

  • Ödeme için vadesi gelen yükümlülükleri ödemek için elinizde yeterli fon bulunduğundan emin olun

  • Fazla fonları uygun ve makul ölçüde likit yatırımlarda kullanmak için koyun

  • Hangi müşterilerin, ürünlerin, ürün gruplarının ve yan kuruluşların en çok ve en az karlı olduğunu belirleyin

  • İşletme içindeki darboğaz alanlarını bulun

  • Yatırımcılara temettü şeklinde güvenle dağıtılabilecek maksimum fon miktarını belirleyin

  • Kuruluşun dayanabileceği maksimum borç yükünü belirleyin

Düzenli olarak çalıştırılan yapılandırılmış raporlar, oran analizleri, nakit tahminleri ve olasılık analizleri dahil olmak üzere, bir finansal bilgi sisteminden bilgi çıkarmanın birkaç yolu vardır. Daha sık kullanılan raporları oluşturmak için bir rapor yazma modülü kullanılırken, daha az kullanılan veriler bir sorgu sistemi aracılığıyla indirilir.