İş derinliği

İş derinliği, bir işle ilgili yetki ve sorumluluk miktarıdır. Artan yetki ve sorumluluk seviyeleri, çalışana kararların nasıl alındığı ve işin gerçekleştirilme şekli üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu yaklaşım, bir kişinin performansına ilişkin sürekli geri bildirimle birlikte kullanıldığında en başarılıdır. Örneğin, bir üretim işçisi, bir ürünü üretmek için alternatif yollar geliştirebilir.

Yüksek düzeyde iş derinliği tipik olarak artan işçi memnuniyetine yol açar ve bu da çalışan değişim oranını azaltır.