Apportionment

Paylaştırma, daha sonra farklı hesaplara, departmanlara veya yan kuruluşlara tayin edilen gelirlerin, giderlerin veya karların ayrılmasıdır. Kavram, özellikle, farklı hükümetlere bildirilen vergilendirilebilir karları etkileyen, bir işletmenin farklı coğrafi bölgelerine kar dağıtımı için kullanılır. Örneğin, çok devletli bir kuruluşun toplam geliri, bireysel satışları, personel sayısı, varlık tabanı veya nakit girişlerine göre eyalet düzeyindeki bağlı ortaklıklarına paylaştırılabilir.