Asgari kira ödemeleri

Asgari kira ödemeleri, bir kiracının kiralama süresi boyunca ödemeyi bekleyebileceği en küçük toplam tutardır. Bu asgari kira ödemeleri daha sonra, sermaye kiralamasına bir değer atamak amacıyla bugünkü değerini türetmek için iskonto edilir. Kiracı daha sonra bu bugünkü değer tutarında bir kiralama varlığını rapor eder. Kiracı, kiraya verene, kiralanan mülk için bir kalıntı değeri garanti etmişse, asgari kira ödemelerinin tutarı artırılabilir. Ödemeler, kiraya veren tarafından ödenen herhangi bir sözleşme maliyetini içermez.