İtfa edilmiş değer

İtfa edilmiş değer, bir menkul kıymetin, geçerli herhangi bir prim veya iskonto amortismanı için düzeltilmiş kayıtlı tutarıdır. Prim veya iskonto, bir yatırımcının menkul kıymeti ihraç edene ödediği, yatırımcı tarafından kazanılacak menkul kıymetin efektif faiz oranını ayarlayan sırasıyla aşan veya azaltılmış tutardır. Sonunda, tüm amortisman kaydedildikten sonra, bir menkul kıymetin amortize edilmiş değeri, nominal değerine eşit olacaktır. Bu amortize edilmiş değer bilançoda görünür.

Örneğin, bir tahvilin nominal değeri 1.000 $ 'dır, ancak yatırımcılar daha yüksek bir efektif faiz oranı elde etmek için bunu ihraççıdan 950 $' a satın alırlar. İhraççı, satılan tahvili başlangıçta 950 $ 'lık satış fiyatı üzerinden kaydeder ve ardından, kaydedilen tahvil tutarı 1.000 $' lık nominal değere eşit olana kadar, nominal değer ile satış fiyatı arasındaki 50 $ 'lık farkı kademeli olarak amorti eder. Bu nedenle, amortisman süresi boyunca, tahvilin amorti edilmiş değeri 1.000 dolara ulaşana kadar kademeli olarak artacaktır.