Ödenecek faturaların tanımı

Ödenecek senetler, bir kişinin veya işletmenin borçluluğunu ifade eder. Kavram, finans ve muhasebe alanlarında kullanılmaktadır. Terim üç şekilde tanımlanabilir:

  • Ödenecek faturalar, bir bankanın diğer bankalardan ödünç aldığı fonlar olabilir. Bunlar genellikle çok kısa vadelidir ve alıcı bankaya likidite sağlamak için kullanılır.

  • Ödenecek faturalar, talep üzerine veya belirli bir tarihe kadar vadesi gelen bir işletme tarafından düzenlenen kısa vadeli senetler olabilir. Bu borçlanma biçimlerinin süresi oldukça kısadır.

  • Ödenecek faturalar, genellikle bilançonun cari borçlar bölümünde bir işletme tarafından alınan ve kaydedilen tedarikçilerden alınan faturalardan oluşan ödenecek hesaplarla aynı olabilir. Raporlama döneminin sonunda bir yükümlülük mevcutsa, ancak bir tedarikçiden henüz fatura alınmamışsa, bu yükümlülükler tahakkuk eden borçlar olarak kaydedilebilir.

Ödenecek faturalar daha eski bir terimdir ve İngiliz muhasebe sisteminde Amerikan sisteminden daha yaygın olarak bulunur.

Benzer Terimler

Kullanıma bağlı olarak, ödenecek faturalar, borçlu hesaplar, ticari borçlar ve ödenecek senetler olarak da bilinir.