Çeviri maruziyeti

Çeviriye maruz kalma, döviz kurlarındaki değişikliklerin ticari işlemlerde veya bilanço varlıklarında zararları tetiklemesi riskidir. Bu kayıplar, bir firmanın yabancı para birimi cinsinden varlıkları, yükümlülükleri, özkaynakları veya geliri olduğunda ve bunları kendi ana para birimine geri çevirmesi gerektiğinde meydana gelebilir. Konsolide mali tablolar hazırlanırken muhasebe standartları tarafından çeviri zorunludur.

Çeviri maruziyeti en çok iki durumda görülür. Biri, bir şirketin başka ülkelerde yerleşik yan kuruluşlarının olması, diğeri ise bir işletmenin diğer ülkelerde önemli satış işlemlerine girmesidir. Her iki durumda da, geçerli döviz kurlarındaki olumsuz bir değişikliğin raporlayan işletmenin defterlerinde bir kayba neden olma riski vardır. Bu işletmeler, çeviri risklerini azaltmak için riskten korunma işlemlerine girebilirler.

Çeviri maruziyeti, muhasebe teşhiri olarak da adlandırılır.