Aktüeryal kazançlar ve kayıplar

Aktüeryal kazanç ve kayıplar, bir işveren tarafından fiilen yapılan emeklilik ödemeleri ile beklenen tutar arasındaki farkı içerir. Ödenen miktar beklenenden az olursa kazanç oluşur. Ödenen tutar beklenenden yüksek olursa bir kayıp oluşur. Çalışanların görev süreleri ve maaş artışları gibi konuları emeklilik hesaplamalarına dahil etme ihtiyacı nedeniyle beklenen emeklilik miktarlarına sahip olmak gerekir.

Kazançlar ve zararlar, aktüeryal varsayımlardaki düzeltmelerden de kaynaklanabilir.