Toplam sermaye tanımının getirisi

Toplam sermaye getirisi, yatırılan fonların bir işletmede kullanılmasının verimliliğini ölçer. Bir kuruluşun karlılığını, kendisine yatırılan toplam fon miktarı ile karşılaştırır. Kavram, en çok sermaye yapılarında büyük miktarlarda borç kullanan firmalar için geçerlidir. Bu kuruluşlar, yüksek bir özkaynak getirisi elde etmek için kaldıraç kullanır. Tüm finansman türlerini kullanırken nasıl performans gösterdiklerini görmek için toplam sermaye getirisini kullanırız.

Toplam sermaye getirisi formülü, kazancı faiz ve vergilerden önceki toplam borç ve öz sermaye miktarına bölmektir. Hesaplama şu şekildedir:

Faiz ve Vergi Öncesi Kazanç ÷ (Borç + Özkaynak)

= Toplam sermaye getirisi

Örneğin, bir işletme faiz ve vergilerden önce 150.000 $ kazanç elde etti. Raporlama dönemi sonu itibariyle, 300.000 $ borcu ve 700.000 $ öz sermayeye sahiptir. Toplam sermaye getirisi:

Faiz ve Vergilerden Önce 150.000 $ Kazanç ÷ (300.000 $ Borç + 700.000 $ Özsermaye)

=% 15 Toplam sermaye getirisi

Finansman ve sonuçları önemli ölçüde çarpıtan diğer faaliyetlerden kaynaklanan başıboş karlılık sonuçları varsa, ölçüm faaliyet karını kullanmak üzere değiştirilebilir. Örneğin, bir faaliyet kaybını maskeleyen büyük miktarda türeve dayalı gelir olabilir.