Bugünkü değeri

Bugünkü değer, piyasa faiz oranından iskonto edilmiş bir veya daha fazla ödemeyle gelecekte alınacak nakitin cari değeridir. Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri, her zaman gelecekteki nakit akışlarının aynı tutarından daha azdır, çünkü şimdi aldığınız nakite anında yatırım yapabilir ve böylece gelecekte nakit alma vaadinden daha büyük bir getiri elde edebilirsiniz.

Bugünkü değer kavramı, emeklilik yükümlülüklerinin değerlemesi, sabit varlıklara yatırım kararları ve bir yatırım türünü diğerine göre satın alıp almama gibi birçok finansal uygulamada kritiktir. İkinci durumda, mevcut değer, farklı yatırım türlerini karşılaştırmak için ortak bir temel sağlar.

Bugünkü değer hesaplamasının temel bir bileşeni, iskonto amacıyla kullanılacak faiz oranıdır. Piyasa faiz oranı teorik olarak en doğru olsa da, temel nakit akışlarının algılanan riskini hesaba katmak için yukarı veya aşağı da ayarlanabilir. Örneğin, nakit akışları çok sorunlu olarak algılanırsa, daha yüksek bir iskonto oranı gerekçelendirilebilir ve bu da daha küçük bir bugünkü değerle sonuçlanır.

Bugünkü değer kavramı, paranın değerinin o kadar hızlı düştüğü ve gelecekteki nakit akışlarının aslında hiçbir değerinin olmadığı hiperenflasyonist ekonomilerde özellikle önemlidir. Mevcut değerin kullanılması bu etkiyi açıklığa kavuşturur.