Ödenecek tahviller

Ödenecek tahviller, ihraççının tahvil sahiplerine borçlu olduğu tutarı içeren bir borç hesabıdır. Tahviller tipik olarak bir yıldan daha uzun bir sürede vadesi dolduğu için, bu hesap genellikle bilançonun uzun vadeli borçlar bölümünde görünür. Bir yıl içinde vadesi dolarsa, söz konusu kalem bunun yerine bilançonun cari borçlar bölümünde görünür.

Ödenecek tahvil koşulları, tahvillerin nominal tutarını, tahvil sahiplerine ödenecek faiz oranını, özel geri ödeme koşullarını ve ihraç eden kuruluşa verilen sözleşmeleri belirten bir tahvil kira sözleşmesinde yer alır.

Bir işletme, uzun vadeli faiz oranları düşük olduğunda, uzun bir süre için düşük bir fon maliyetine kilitlenebilmesi için, bir tahvil ödenmesi yükümlülüğüne daha fazla maruz kalır. Tersine, bu finansman biçimi, faiz oranları yükseldiğinde daha az kullanılır. Tahviller genellikle daha büyük şirketler ve hükümetler tarafından çıkarılır.