Öngörülen fayda yükümlülüğü

Öngörülen fayda yükümlülüğü (PBO), çalışanın işveren için çalışmaya devam ettiği varsayımı altında bir çalışanın emekli maaşının tahmini bugünkü değeridir. Bu bilgiye işveren tarafından bir emeklilik borcunu hesaplamak için ihtiyaç duyulur, ancak sadece emeklilik tanımlanmış fayda çeşidinde olduğunda gereklidir. Bir işverenin tanımlanmış bir katkı planı olduğunda bu konsepte ihtiyaç yoktur. PBO, genellikle üçüncü taraf bir aktüerya hizmeti tarafından hazırlanır ve periyodik olarak güncellenir.

Kamu Yararına Çalışan Kuruluşun hesaplanmasında, emeklilik yükümlülüğünün miktarını artıracak olan, gelecekte çalışan ücretlerinde varsayılan artışlar da dahil olmak üzere bir dizi faktör dikkate alınır. Hesaplama ayrıca çalışan ölüm oranlarının bir tahminini ve ayrıca çalışanlar tarafından halihazırda tamamlanmış hizmet miktarını da içerir.