Tampon stok

Tampon stok, üretim sürecine yol açan planlanmamış envanter eksikliklerine karşı korunmak için elde tutulan fazla miktardaki hammaddedir. Tutulacak tampon stok miktarı, fazladan envanterin maliyetini, fazladan envantere sahip olarak önlenen üretim kesinti süresine karşı dengelemeyi içerir.

Kavram aynı zamanda hükümetler tarafından arz fazlası olduğu dönemlerde fazla mal satın alma ve arz seviyesi alışılmadık derecede düşük olduğunda satma uygulamasına atıfta bulunur. Bunu yapmak, emtia fiyatlarının çok düşük (yüksek arz dönemlerinde) veya çok yüksek (düşük arz dönemlerinde) olmasını engeller. Temelde yatan teori, bu uygulamanın üreticiler için daha istikrarlı fiyatlandırma koşulları sağlamasıdır. Konsept, yağ, mısır ve tereyağı dahil birçok ürüne uygulanabilir.