Muhtelif giderler

Muhtelif masraflar, sıklıkla yapılmayan muhtelif harcamalardır. Bu giderler muhtelif giderler adı verilen bir hesaba kaydedilir. Bu hesabı kullanmanın amacı, muhasebe personelinin bu harcamaların tam yapısını belirlemek ve bunları diğer, daha kesin olarak tanımlanmış hesaplara tahsis etmek için zaman harcamak zorunda kalmamasıdır.

Bu sınıflandırmadaki belirli harcamalar daha sık yapılmaya başlarsa, bunlar muhtelif giderler hesabından çıkarılmalı ve bunları daha spesifik olarak tanımlayan bir hesaba alınmalıdır.

Benzer Terimler

Muhtelif masraflar, muhtelif masraflar olarak da bilinir.