Bilanço dışı yükümlülük

Bilanço dışı bir yükümlülük, finansal tablolar bünyesinde raporlama yapmak için herhangi bir muhasebe gerekliliği bulunmayan bir işletmenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülükler genellikle kesin yükümlülükler değildir, ancak raporlayan işletme tarafından gelecekteki bir tarihte ödenmesini gerektirebilir. Bu yükümlülüklerin örnekleri, garantiler ve henüz çözülmemiş davalardır. Bu yükümlülükler bilançoda raporlanmasa da, yine de tam bir finansal tablo setine eşlik eden açıklamalarda açıklanabilir.

Şirketler bazen bilançolarında rapor edilmelerini engellemek için yükümlülükler yapılandırırlar. Bunu yaparak, finansal olarak daha sağlıklı ve gerçekte olduğundan daha likit görünen bir finansal yapıyı rapor edebilirler.