Çıkar çatışması

Çıkar çatışması, bir kişinin kişisel çıkarının, kamu yararına veya bir işveren adına bir karar verme görevine müdahale edebileceği bir durumdur. Örneğin, bir şirketin satın alma müdürü aynı zamanda şirketin satın alma siparişlerini düzenlediği tedarikçilerden birine sahip olduğunda bir çıkar çatışması vardır. Başka bir örnek olarak, bir şirketin CEO'su, şirket merkezini kişisel ikametgahına daha yakın bir yere taşımaya karar verir, ancak bunu yapmak şirket için pahalı olur ve çalışanlar için daha uzun işe gidip gelme süreleri gerektirir.

Bir çıkar çatışmasının varlığı, herhangi bir uygunsuz faaliyetin gerçekleştiği anlamına gelmez. Bir bireyin bir çıkar çatışması durumuyla başa çıkmasının iyi bir yolu, durumu belirtmek ve çatışmaya neden olan karar verme sürecinden kendisini uzaklaştırmaktır.