Maden rezervi

Bir maden rezervi, değerlendirmelere ve diğer bilgilere dayanarak, bir maden kaynağının ekonomik olarak çıkarılabilen kısmıdır. Mineral rezerv sınıflandırması, aşağıdaki üç sınıflandırmaya ayrılabilir:

  • Kanıtlanmış rezervler . Rezervlerin boyutu, şekli, derinliği ve mineral içeriğinin iyi oturduğu rezervler.

  • Muhtemel rezervler . Kanıtlanmış rezervlere benzer, ancak inceleme, numune alma ve ölçüm alanları birbirinden daha uzaktır veya başka şekilde daha az aralıklıdır.

  • Muhtemel rezervler . Verilerin bir analizinin öne sürdüğü kanıtlanmamış rezervlerin, olası rezervlere göre geri kazanılabilir olma olasılığı daha düşüktür.

Bir madenin geliştirme aşamasının, yönetimin ticari olarak geri kazanılabilir maden rezervlerinin mevcut olduğu sonucuna varması ve madeni geliştirmeye karar vermesiyle başladığı kabul edilir.