Garantili tahvil

Garantili tahvil, anapara ve faiz ödemelerinin üçüncü bir şahıs tarafından garanti edildiği bir tahvildir. Bu garanti, daha sonra borç için daha düşük bir efektif faiz oranı ödemeye istekli olacak yatırımcılar için ödeme yapmama riskini azaltmak için kullanılır. Tahvil garantisi verebilecek taraflar aşağıdaki gibidir:

  • Tahvil çıkaran yan kuruluşların veya ortak girişimlerin kurumsal ana şirketleri

  • Bir tahvil sigorta şirketi

  • Bir devlet kurumu