Teminat güven bonosu

Teminat teminat bonosu, ihraççının kendi menkul kıymet yatırımları ile teminat altına alınan bir tahvildir. Bu yatırımlar, tahvil sahipleri adına onları tutan bir mütevelliye yatırılır. İhraç eden kuruluş tahvil yükümlülüğünde temerrüde düşerse, tahvil sahipleri mütevelli tarafından tutulan menkul kıymetleri alır.