Bağışlanan sermaye

Bağışlanan sermaye, bir işletmeye hediye olarak verilen varlıklardır. Bu miktar, hediyenin alındığı tarih itibariyle gerçeğe uygun değerinden kaydedilir. Örneğin, bir üretim tesisi, işletme orada bir tesis inşa etmeyi kabul ettiğinde yerel bir topluluktan hediye olarak bir arazi parseli alır.