Azaltma

Azaltma, alınan bir verginin normal miktarında veya özel değerlendirmede yapılan bir azaltmadır. Bir azaltma en yaygın olarak işletmeleri bir topluluğa taşınmaya veya bir topluluğun içinde genişlemeye teşvik etmek için kullanılır. Kavram aynı zamanda bir işletme bir vergiyi fazla ödediğinde de geçerlidir; esasen fazla ödenen miktarın iadesi olan bir indirim için başvurabilir. Başka bir örnek olarak, bir devlet kurumu, statüsü nedeniyle kar amacı gütmeyen bir kuruluşa emlak vergisi indirimi verebilir. Ya da bir topluluk, tarihi bir siteyi restore etmeye istekli birine benzer bir indirim önerebilir.