Zaman kısıtlaması

Zaman kısıtlaması, bağışçı tarafından uygulanan, katkıda bulunan bir varlığın belirli bir süre içinde kullanılması gerektiğine dair bir koşuldur.