Doğrudan malzeme envanteri

Doğrudan malzeme envanteri, ürünlere henüz dahil edilmemiş eldeki bileşenlerin toplam miktarıdır. Bu, envanterin üç ana sınıflandırmasından biridir; diğer iki sınıflandırma süreç içi iş envanteri ve bitmiş ürün envanteri. Doğrudan malzeme envanterinin bitiş değeri, bir işletmenin bilançosunda ayrı bir satır kaleminde belirtilebilir veya diğer iki envanter sınıflandırması ile tek bir envanter kaleminde toplanabilir.

Benzer Terimler

Doğrudan malzeme envanteri, hammadde envanteri olarak da bilinir.