Basit verim

Basit getiri, bir tahvil ihraççısından alınan faiz tutarının, ilgili tahvilin cari piyasa fiyatına bölünmesiyle elde edilen miktardır. Bu, bir tahvil yatırımının getirisini yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanılan basitleştirilmiş bir hesaplamadır.