Ödenmiş sermaye

Ödenen sermaye, bir işletmenin hisse senedi karşılığında yatırımcılardan alınan ödemelerdir. Bu, bir işletmenin toplam öz sermayesinin temel bileşenlerinden biridir. Ödenen sermaye, adi hisse senedini veya imtiyazlı hisse senedini içerebilir. Bu fonlar yalnızca ihraççı tarafından doğrudan yatırımcılara hisse satışından gelir; yatırımcılar arasında ikincil piyasada hisse satışından veya herhangi bir işletme faaliyetinden kaynaklanmamaktadır.

Ödenen sermaye yalnızca hisse senedi satışından elde edilen fonlardan oluşur; o mu değil sürmekte şirket operasyonlarından gelirleri kapsar.

Ödenmiş sermaye, ek ödenmiş sermaye teriminden biraz farklıdır, çünkü ödenmiş sermaye, hem satılan hisse senedinin nominal değerini hem de hisse senedinin nominal değerinin üzerinde satıldığı fiyatı temsil eden ilave ödenmiş sermayeyi içerir. Dolayısıyla, ödenmiş sermaye formülü şöyledir:

Ödenen sermaye = Ana değer + İlave ödenmiş sermaye

Alternatif bir anlam, sermaye olarak ödenen ek ödenmiş sermayeye eşit olmasıdır , böylece nominal değer tanımın dışında kalır. Bu nedenle, farklı bir terim kavramına sahip olabilecek diğer insanlarla ödenmiş sermayeyi tartışırken tanım konusunda net olmanız gerekir.

Ödenen sermaye, katkıda bulunulan sermaye olarak da bilinir.