Geçmiş yıl karları tablosu

Birikmiş Kazanç Tablosunun Tanımı

Birikmiş karlar tablosu, bir raporlama dönemi boyunca dağıtılmamış karlar hesabındaki değişiklikleri mutabık kılar. Hesap özeti, birikmiş karlar hesabındaki başlangıç ​​bakiyesi ile başlar ve ardından, sona eren birikmiş kazanç bakiyesine ulaşmak için kar ve temettü ödemeleri gibi öğeleri ekler veya çıkarır. İfadenin genel hesaplama yapısı şu şekildedir:

Başlangıç ​​dağıtılmamış karlar + Net gelir - Temettüler = Dağıtılmamış karların sona ermesi

Birikmiş karlar tablosu en yaygın olarak ayrı bir tablo olarak sunulur, ancak başka bir mali tablonun altına da eklenebilir.

Birikmiş Kazanç Tablosu Örneği

Aşağıdaki örnek, dağıtılmamış kazançlar tablosunun en basitleştirilmiş halini göstermektedir:

Arnold İnşaat Şirketi

Birikmiş Kazanç Beyanı

12 / 31x2 ile biten yıl için