1 tablonun bugünkü değeri

1 tablonun bugünkü değeri, çeşitli faiz oranları ve dönem kombinasyonları için kullanılan bugünkü değer iskonto oranlarını belirtir. Bu tablodan seçilen bir iskonto oranı daha sonra gelecekteki bir tarihte alınacak nakit toplamı ile çarpılarak bugünkü değerine ulaşılır. Tabloda seçilen faiz oranı, yatırımcının diğer yatırımlardan elde ettiği cari tutara, kurumsal sermaye maliyetine veya başka bir ölçüye bağlı olabilir.

Bu nedenle, dört yılın sonunda 10.000 ABD doları tutarında bir ödeme almayı bekliyorsanız ve% 8'lik bir indirim oranı kullanıyorsanız, bu faktör 0,7350 olacaktır (aşağıdaki tabloda "% 8" sütununun kesişiminde belirtildiği gibi ve "4" ün "n" satırı. Daha sonra, 7,350 $ 'ın bugünkü değerine ulaşmak için 0.7350 faktörünü 10.000 $ ile çarparsınız.

Daha sonra standart bir faiz oranları ve dönemler kümesinin kullanıldığı 1 tablonun bugünkü değeri görünür.

1 Tablonun Mevcut Değeri