Tahakkuk esası

Tahakkuk esası, kazanıldığında hasılat ve gerçekleştiğinde giderler için muhasebe işlemlerini kaydetme yöntemidir. Tahakkuk esası, bu tür kalemlerin fiilen meydana gelmesinden önce olan satış iadeleri, şüpheli borçlar ve envanterin eskimesi için ödeneklerin kullanılmasını gerektirir. Tahakkuk esaslı muhasebeye bir örnek, ilgili fatura müşteriye verilir verilmez geliri kaydetmektir.

Tahakkuk esasının önemli bir avantajı, bir ticari işlemin tam etkisinin tek bir raporlama dönemi içinde görülebilmesi için gelirleri ilgili giderlerle eşleştirmesidir.

Denetçiler, finansal tabloları yalnızca tahakkuk esasına göre hazırlanmışlarsa onaylayacaklardır.

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesi için alternatif yöntem nakit temelidir.