Doğrudan maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki fark

Doğrudan maliyetler ile dolaylı maliyetler arasındaki temel fark, yalnızca doğrudan maliyetlerin belirli maliyet nesnelerine kadar izlenebilmesidir. Maliyet nesnesi, bir ürün, hizmet, müşteri, proje veya faaliyet gibi bir maliyetin derlendiği bir şeydir. Bu maliyetler, idari faaliyetler (dönem maliyetleri olarak kabul edilirler) için değil, üretim faaliyetleri içinse, genellikle yalnızca doğrudan veya dolaylı maliyetler olarak sınıflandırılır.

Kavram, belirli bir ürün veya faaliyetin maliyetini belirlerken kritiktir, çünkü doğrudan maliyetler her zaman bir şeyin maliyetini derlemek için kullanılırken, dolaylı maliyetler böyle bir maliyet analizine atanmayabilir. Dolaylı maliyetlerin tayini için uygun maliyetli bir metodoloji türetmek çok zor olabilir; sonuç, bu maliyetlerin birçoğunun, belirli bir ürün yaratılmasa veya bir faaliyet gerçekleşmese bile var olacak olan kurumsal ek yükün veya üretim ek yükünün bir parçası olarak kabul edilmesidir.

Doğrudan maliyet örnekleri, doğrudan işçilik, doğrudan malzemeler, komisyonlar, parça başı ücretler ve imalat malzemeleridir. Dolaylı maliyetlere örnek olarak üretim denetimi maaşları, kalite kontrol maliyetleri, sigorta ve amortisman verilebilir.

Doğrudan maliyetler değişken maliyetler olma eğilimindeyken, dolaylı maliyetlerin ya sabit maliyetler ya da dönem maliyetleri olma olasılığı daha yüksektir.