Hizmet geliri

Hizmet geliri, müşterilerine sunduğu hizmetlerle ilgili olarak bir işletme tarafından bildirilen satışlardır. Bu gelir genellikle zaten faturalandırılmıştır, ancak gelir elde edildiği sürece faturalandırılmamış olsa bile muhasebeleştirilebilir. Bu gelir, gelir tablosunun üst kısmının yakınında görünen ayrı bir satır öğesi olarak toplanabilir.

Hizmet geliri, malların sevkıyatından elde edilen herhangi bir geliri ve faiz geliri içermez.